حدیث الثقلین - تحقیق موضوعی لطرقه واسانیده ودلالاته بلفظیه عترتی وسنتی؛ نقد لابن تیمیة وابن الجوزی
60 بازدید
محل نشر: رسالة الثقلین - المجمع العالمی لأهل البیت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی